Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Stodola u č.p 53, 50. léta 20. stol. (foto Matouškovi)

Stodola u č.p 53, 50. léta 20. stol. (foto Matouškovi)

—————

Zpět