Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Historie Hrejkovic

Informace o Hrejkovicích, jednotlivých domech a objektech, jsem čerpala z kronik Hrejkovic, které jsou uloženy v píseckém okresním archivu. Kroniky jsou také zpřístupněné na internetu - digi.ceskearchivy.cz/cs/644. 1. kroniku vedl od roku 1928 tehdejší starosta obce pan Jan Tříska. Byl to velice chytrý a vzdělaný člověk, studoval architekturu, ale v 1.sv. válce po smrti staršího bratra musel studia ukončit a postarat se o hospodářství (č.p.12, dnes Koubovi). Kronice se velmi věnoval a doplnil ji i několika kresbami hrejkovických stavení.

 

Popisy některých domů jsou doplněny dobovými fotografiemi, které jsem posbírala po starousedlících. Pokud by někdo z návštěvníků stránek měl jakékoliv staré fotky Hrejkovic, které nejsou na těchto stránkách, budu moc ráda, když bude ochotný půjčit mi je k oscanování a ev. zveřejnění na těchto stránkách.