Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Dům č.p. 15 ve 20. letech 20. století (foto Kašparovi)

Dům č.p. 15 ve 20. letech 20. století (foto Kašparovi)

—————

Zpět