Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Letci

 

Nedávno mě kontaktoval pan Jan Pašek z Libně u Dolních Břežan s připomenutím, že bychom neměli zapomínat na naše padlé válečné letce bojující ve 2. sv. válce. Zabývá se nejen pátráním po pietních místech, která tyto muže připomínají, ale i hledáním jejich životních příběhů. V Níkovicích žil v č.p. 8 Jiří Mareš, o kterém se blíže dočteme v knize Letci Písecka, vydané roku 1992 Prácheňským muzeem. Janu Paškovi velmi děkuji za připomenutí i za velmi zajímavé materiály, které zde moc ráda zveřejním.

 

Někdejší sousedka Jiřího Mareše, paní Košková ze samoty, o něm vypráví, že "to byl moc hezký a hodný kluk", na vojně sloužil u hradní stráže. Má pro něj jen slova chvály, byl velmi vstřícný a pozorný ke všem obyvatelům obce. Dojemně vzpomíná na jeho loučení se vsí těsně před odchodem do emigrace a k anglickému letectvu, o kterém samozřejmě nikdo předem nevěděl. Jen on...

 

 

V knize Letci Písecka se o Jiřím Marešovi píše:
Jiri Mares.pdf (49,2 kB)

 

I v Hrejkovicích žil muž, který se účastnil 2. sv. války jako pilot. Jmenoval se Miroslav Kopecký, válku přežil, přesto (paradoxně) toho o něm vím méně než o Jiřím Marešovi. Miroslav Kopecký byl synem řídícího učitele Karla Kopeckého, který na hrejkovické škole působil od roku 1907. Roku 1919 se stal řídícím učitelem a byl jím do roku 1931, kdy se i s rodinou odstěhoval do Dolních Břežan. Zde zastával také místo řídícího učitele. Jeho syn Miroslav byl již před válkou letcem. Pan Plechatý z Břežan vzpomíná, jak někdy zaletěl nad jejich školu a zakroužil, což byl pro tehdejší děti nezapomenutelný zážitek.

V době svého odchodu do emigrace již Miroslav Kopecký v Hrejkovicích nebydlel. Na památníku letcům v Písku tedy znamenají Hrejkovice místo jeho narození. Budu velice vděčná za každou bližší informaci o tomto muži, o jeho životním příběhu a dalších osudech.

Fakta o Miroslavu Kopeckém:

Anglii měl hodnost F/lt (Flight Lieutenant) u nás byl plukovník, číslo v RAF 787984 a poté 107246, byl pilotem 310. perutě. Narodil se v Hrejkovicích 12.8.1911. Zemřel 19.8.1983.