Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Stavba prodejny, v pozadí č.p. 2 v roce 1981. Foto obec

Stavba prodejny, v pozadí č.p. 2 v roce 1981. Foto obec

—————

Zpět