Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Dvůr č.p. 22, 20. léta 20. stol. (foto Koškovi)

Dvůr č.p. 22, 20. léta 20. stol. (foto Koškovi)

—————

Zpět