Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 23 - dvorem vedla cesta na Chlumek. 20. léta 20. stol. (foto Pauknerovi)

č.p. 23 - dvorem vedla cesta na Chlumek. 20. léta 20. stol. (foto Pauknerovi)

—————

Zpět