Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 27 ve 20. letech 20. stol. od západu (foto Mil. muzeum)

č.p. 27 ve 20. letech 20. stol. od západu (foto Mil. muzeum)

—————

Zpět