Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 29 ve 30. letech 20.stol. (foto Komárkovi)

č.p. 29 ve 30. letech 20.stol. (foto Komárkovi)

—————

Zpět