Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 41 ve 40. letech 20. stol. (foto Pauknerovi)

č.p. 41 ve 40. letech 20. stol. (foto Pauknerovi)

—————

Zpět