Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 45 v 60. letech 20. stol., pohled ze dvora č.p. 53 (foto Matouškovi)

č.p. 45 v 60. letech 20. stol., pohled ze dvora č.p. 53 (foto Matouškovi)

—————

Zpět