Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


V pozadí dolejší hospoda v 50. letech 20. stol. (foto Hlavínovi)

V pozadí dolejší hospoda v 50. letech 20. stol. (foto Hlavínovi)

—————

Zpět