Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 51 v 50. letech 20. stol., v pozadí mlýn č.p. 1 (výřez z pohledu)

č.p. 51 v 50. letech 20. stol., v pozadí mlýn č.p. 1 (výřez z pohledu)

—————

Zpět