Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 51 v 70. letech 20. stol. (foto Pejšovi)

č.p. 51 v 70. letech 20. stol. (foto Pejšovi)

—————

Zpět