Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Dvůr č.p. 53, 50. léta 20. stol. (foto Matouškovi)

Dvůr č.p. 53, 50. léta 20. stol. (foto Matouškovi)

—————

Zpět