Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Nová škola v 60. letech 20. stol. (foto Polodnovi)

Nová škola v 60. letech 20. stol. (foto Polodnovi)

—————

Zpět