Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Nová škola ve 20. letech 20. stol. (výřez z pohledu)

Nová škola ve 20. letech 20. stol. (výřez z pohledu)

—————

Zpět