Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Silnice I/19 před č.p. 59 v 50. letech 20. stol. Paní Antonie Pauknerová z č.p. 2 krátce před vystěhováním. (foto Pauknerovi)

Silnice I/19 před č.p. 59 v 50. letech 20. stol. Paní Antonie Pauknerová z č.p. 2 krátce před vystěhováním. (foto Pauknerovi)

—————

Zpět