Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 60 a 6 v 60. letech 20. stol. (foto Zelenkovi)

č.p. 60 a 6 v 60. letech 20. stol. (foto Zelenkovi)

—————

Zpět