Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Vlevo část č.p. 68, v pozadí č.p. 67 ve 30. letech 20. stol. (foto Pauknerovi)

Vlevo část č.p. 68, v pozadí č.p. 67 ve 30. letech 20. stol. (foto Pauknerovi)

—————

Zpět