Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Zleva č.p. 81, č.p. 71 v 50. letech 20. stol. (výřez z pohledu)

Zleva č.p. 81, č.p. 71 v 50. letech 20. stol. (výřez z pohledu)

—————

Zpět