Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


V pozadí vlevo č.p. 74 v 50. letech 20. stol. (foto Dvořákovi č.p. 85)

V pozadí vlevo č.p. 74 v 50. letech 20. stol. (foto Dvořákovi č.p. 85)

—————

Zpět