Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Dvůr č.p. 76 ve 30. letech 20. stol. (foto Zíkovi)

Dvůr č.p. 76 ve 30. letech 20. stol. (foto Zíkovi)

—————

Zpět