Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Dražka v 60. letech 20. stol. - zprava č.p. 77, 76 a část č.p. 75 (foto Zíkovi)

Dražka v 60. letech 20. stol. - zprava č.p. 77, 76 a část č.p. 75 (foto Zíkovi)

—————

Zpět