Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Dvůr č.p. 77, v pozadí č.p. 76 (foto Zíkovi)

Dvůr č.p. 77, v pozadí č.p. 76 (foto Zíkovi)

—————

Zpět