Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 79 v 50. letech 20. stol. (foto Dvořákovi č.p. 79)

č.p. 79 v 50. letech 20. stol. (foto Dvořákovi č.p. 79)

—————

Zpět