Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 80 v 50. letech 20. stol. (výřez z pohledu)

č.p. 80 v 50. letech 20. stol. (výřez z pohledu)

—————

Zpět