Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 81 v 60. letech 20. stol. (výřez, foto F. Komárek)

č.p. 81 v 60. letech 20. stol. (výřez, foto F. Komárek)

—————

Zpět