Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 86 v 70. letech 20. stol. (foto Kahounovi)

č.p. 86 v 70. letech 20. stol. (foto Kahounovi)

—————

Zpět