Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 87 v 60. letech 20. stol. (foto Dvořákovi č.p. 85)

č.p. 87 v 60. letech 20. stol. (foto Dvořákovi č.p. 85)

—————

Zpět