Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 9 v 60. letech 20. stol. (foto F. Komárek)

č.p. 9 v 60. letech 20. stol. (foto F. Komárek)

—————

Zpět