Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Most v 60. letech (foto Polodnovi)

Most v 60. letech (foto Polodnovi)

—————

Zpět