Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Kaple před 2. sv. válkou (výřez z pohledu)

Kaple před 2. sv. válkou (výřez z pohledu)

—————

Zpět