Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Pomník před 2. sv. válkou (výřez z pohledu)

Pomník před 2. sv. válkou (výřez z pohledu)

—————

Zpět