Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Školní třída na přelomu 60. a 70. let 20. stol. (foto Komárkovi)

Školní třída na přelomu 60. a 70. let 20. stol. (foto Komárkovi)

—————

Zpět