Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Školní třída ve 40. letech 20. stol. (foto Komárkovi)

Školní třída ve 40. letech 20. stol. (foto Komárkovi)

—————

Zpět