Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 36 od jihu ve 20. letech 20. stol. (foto Komárkovi)

č.p. 36 od jihu ve 20. letech 20. stol. (foto Komárkovi)

—————

Zpět