Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 36 od jihu, 60. léta 20. stol. (foto Teskovi)

č.p. 36 od jihu, 60. léta 20. stol. (foto Teskovi)

—————

Zpět