Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 61 (vlevo) v 50. letech 20. stol. (foto Hlavínovi)

č.p. 61 (vlevo) v 50. letech 20. stol. (foto Hlavínovi)

—————

Zpět