Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Č.p. 61 a č.p. 8 (v pozadí) pravděp. před 1. sv. válkou (foto Hlavínovi)

Č.p. 61 a č.p. 8 (v pozadí) pravděp. před 1. sv. válkou (foto Hlavínovi)

—————

Zpět