Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Kronika Pauknerovi - 1. sv. válka

Pauknerovi z Hrejkovic č.p. 59 vlastní cenné záznamy o historii Hrejkovic, kroniku, kterou si pro vlastní potřebu psal pan Bohumil Paukner, *1881, +1961. Následující text je opis z tohoto díla týkající se událostí 1. sv. války a života v této době v Hrejkovicích.