Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


JZD

První pokusy o založení JZD, které proběhly již v roce 1951, byly neúspěšné. Hned od začátku roku 1956 (v listopadu – prosinci 1955 byl vystěhován Jaroslav Kazimour z č.p. 16) v obci probíhaly veřejné schůze, na kterých se projednávalo založení JZD. Vyškolení funkcionáři MNV (tajemník Jan Kahoun a předseda Ant. Zelenka) přesvědčovali zemědělce o výhodnosti zcelení pozemků a společného hospodaření na nich. Během posledního týdne v lednu podalo přihlášky do JZD 11 zemědělců s pozemky o celkové výměře 114 ha. Na další schůzi konané dne 2.2.1956 přišel i předseda ONV Josef Řezáč, okresní plnomocník ministerstva výkupu (?) J. Herout a s. Samec, kteří navrhli Františka Zděnovce z č.p. 6 (36 ha) a Františka Pauknera z č.p. 2 (38 ha) k likvidaci. František Zděnovec se schůze též zúčastnil, chtěl vstoupit do družstva, byl však poslán domů. Dále byl likvidován mlýn – Karel Paukner, č.p. 1. Pozemky těchto závodů (cca 100 ha) měly být přiděleny zemědělcům, kteří odmítnou vstoupit do JZD. Antonín Zelenka, předseda MNV Hrejkovice, přišel před funkcionáře z ONV s návrhem, že pokud nikoho dalšího z obce nevystěhují (J. Kazimour byl již vystěhován), vstoupí do JZD všichni zemědělci z obce.  S. Samec však návrh odmítl se slovy: „to bychom si nechali vrazit nůž do zad“. Hrejkovičtí komunisté poté opustili schůzi. Během této schůze podali přihlášky do JZD dalších 8 zemědělců, mezi nimi i Tříska (č.p. 12) a Boreš (č.p. 4), kteří ještě oborávali potahem. 2 z těchto nových členů však podali další den odhlášku. Po skončení schůze zůstali členové JZD v hostinci u Mrzenů a konala se ustavující schůze, na které byli voleni funkcionáři JZD.

Dne 5.2.1956 rozepsal člen rady MNV František Matoušek (č.p. 56, U Pinců, dnes Pavlíkovi) s tajemníkem MNV Janem Kahounem (č.p. 86) 94 ha půdy na zemědělce, kteří nevstoupili do JZD, a to od 1 ha do 4,5 ha na zemědělce. Dne 13.2.1956 se konala členská schůze JZD, na které přistoupilo dalších 5 členů.

Dne 29.6.1957 proběhla další přesvědčovací schůze ke vstupu do JZD, přítomno bylo všech 42 soukromě hospodařících zemědělců.  Dne 2.7.1957 byla schůze svolána znovu, přítomen byl náměstek předsedy ONV Josef Herout a okresní prokurátor Novotný, všem přítomným zemědělcům byly rozdány přihlášky do družstva, aby je druhý den odevzdali vyplněné. Druhý den se situace opakovala, zemědělci stále váhali, Josef Herout prohlásil, že se z Hrejkovic nehne, dokud zemědělci nevstoupí. Ve čtvrtek 4.7.1957 podepsalo 15 zemědělců vstup do JZD, v pátek 5.7.1957 pak podepsali i ostatní. Pak byli voláni i zemědělci ze samot – z Chlumku, ze Žebračí, ti většinou podepsali. K. Šimeček ze Žebračí podepsal vstup do JZD Pechova Lhota.

Přihlášky nepodepsali: František Vlk (č.p. 26), Boh. Paukner (č.p. 59), František Mrzena (č.p. 47), Vincenc Janeš (č.p. 46), Anastázie Kuchtová (č.p. 32), Čeněk Kothera z Budárny (č.p. 25), František Vácha z Budárny (č.p. 33),

Všem členům JZD byly vyměřeny záhumenky. 

Na podzim roku 1957 byly slavnostně rozorány meze.

Dne 1.11.1957 byl proveden svod skotu od nových členů – krávy do stájí č.p. 2, 5, 6, 7, 8, 16.

Roku 1959 přistoupili do JZD další soukromí zemědělci – František Vácha a Čeněk Kothera z Budárny. Důvodem byly příliš vysoké povinné dodávky.

V roce 1959 byli v obci tito soukromí zemědělci:
Bohumil Paukner, č.p. 59, 0,35 ha
František Vlk, č.p. 26, 1,1 ha

Petr Vlk, Chlumek č.p. 27, 4 ha
František Peterka, Chlumek č.p. 38, 6 ha