Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 82 U Havlíčků

V roce 1927 prodala obec pole zvané Mendlíkova stráň Janu Havlíčkovi a ten zde postavil domek č.p. 82.

Havlíčkovi zde žijí dodnes.