Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 86 U Kahounů

Čeněk Kahoun z č.p. 76 své stavení prodal a vystavěl domek na dříve již zakoupeném pozemku od Vincenta Hlavína z č.p. 8.

Kahounovi zde žijí dodnes.