Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 25 samota Budárna    

1779 a 1789 je zde hlášen Martin Pokorný, roku 1845 přechodně Novotný. Roku 1850 Jan Pokorný a roku 1871 Jan Kortan, který provozoval do roku 1914 živnost mistra tesařského. Vdova po něm roku 1921 chalupu předala neteři a jejímu muži Čeňku Kotherovi, původem z Dmýštic.

V červenci roku 1954 byl Karel Kothera, syn Čeňka Kothery, vzat do vyšetřovací vazby a později obviněn a odsouzen za účast v protistátně a protikomunisticky zaměřené skupině Černý lev 777, která v okolí Milevska a Sedlčan prováděla sabotážní akce. 3 členové skupiny dostali trest smrti, 2 doživotí, jeden 22 let a Karel Kothera 21 let odnětí svobody. V listopadu roku 1956 došel na MNV dopis od krajského soudu ohledně žádosti o milost pro Karla Kotheru. Žádost byla kladně doporučena.

V roce 1960 byla samota přidělena k Dmýšticům.

Kotherovům patří samota dodnes.