Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 27 U Tesařů

Dům vystavěl Josef Řežábek z č. 3, vyučený tesař, před rokem 1800. Jeho syn po vystavění kaple roku 1866 dělal zvoníka a kostelníka. Po něm tuto službu převzal jeho syn František. Roku 1934 se na chalupu přiženil zdejší příslušník František Kovář.

Dnes chalupa slouží k rekreačním účelům.