Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 30 U Mendlíků

1845 je zde hlášen Jan Mendlík, 1856 Václav Mendík a pak Jan Mendlík. Roku 1926 prodal Josef Mendlík chalupu Janu Klímovi, cestáři. Ten je nucen roku 1937 stavení prodat. Koupil jej Jan Teska z č.p. 36 za 8 000 Kč. Jelikož na něm bylo více dluhu, Kampelička přišla o peníze.

Toto číslo popisné má v současné době bytovka, která byla dostavěna v roce 1969. V témže roce se do ní nastěhoval Petr Barda z č.p. 18, Karel Mezera z Kostelce, dále pak Karel Volf s rodinou. Byt byl ve stejném roce přidělen i Ing. Františku Smrčinovi z Milevska.