Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 22 - samota Koška - Medek

Samota vystavěná kdysi na obci (na obecní náklady) po roce 1740. Jak vyprávěl Jan Kovář (z č. 23), stávala tu nejprve malá chaloupka, a když prý ve vsi vypukla horká nemoc (tyfus), dovezli sem nemocné. Roku 1777 byl na chalupě Václav Koška, roku 1789 František a roku 1845 Jan Koška. Po něm František a zase Jan Koška. Roku 1944 předal Jan Koška chalupu svému synu a jeho ženě.

Koškovi zde bydlí dodnes.