Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 47 hořejší hospoda

Stavení roku 1864 vystavěl mlynář Paukner pro svou dceru. Ta se však provdala do Dobrošova. Po vystavění byl hostinec pronajat příbuznému Habartovi a roku 1868 prodán židovi Gáchovi z Plané u Krásné Hory. Roku 1902 se Gách odstěhoval do Ameriky a hostinec koupil Bedřich Eisner z č.p. 46. Roku 1913 se přiženil do hostince Otakar Justic z Tábora. Roku 1922 upravil taneční sál hostince zřízením zrcadlového stropu. Roku 1941 hostinec nacisty uzavřen. Roku 1942 byla rodina Justicova spolu s ostatními židy z okresu deportována. V září se do vsi přistěhoval Josef Šindelář z Břežan (u Neveklova. Neveklovsko bylo celé vystěhováno a obyvatelstvo se rozešlo do všech krajů Čech. Na vyklizeném území bylo zřízeno vojenské cvičiště pro SS.).

Němci prodali Šindeláři živý i mrtvý inventář Justicova hostince a hospodářství za 26 000 Kč a budovy s poli mu pronajali za 2 000 ročního nájmu.

Po válce byl hostinec pronajat Františku Mrzenovi z Dobronic u Bechyně, když se bývalý nájemce Šindelář odstěhoval zpátky domů na Neveklovsko. V roce 1953 hostinec přebírá Jednota, vedoucím je František Mrzena. V roce 1960 se František Mrzena stěhuje do Hradiště u Písku, místo něj na hostinec přichází Josef Kutiš s manželkou Annou.

V roce 1964 byla hospoda přestavěna na obchod, hostinec byl přesunut do nově vybudovaného kulturního domu (č.p. 88).

V 80. letech 20. století byla bývalá hospoda zbourána a v současnosti zde stojí Dům s pečovatelskou službou.