Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


č.p. 46 dolejší hospoda

Dům vystavěl roku 1862 Joachim Eisner, žid, který dříve čepoval v podružské chalupě od č.p. 19 (nynější č.p. 59). Roku 1902 koupil hostinec č.p. 47 od Hynka Gácha a svůj (č.p. 46) prodal sládkovi Řehákovi ze Slavoňova. Ten koupil k hostinci pole od č.p. 17 (U Hejných, dnes Bartůňkovi) a pronajal ho nejprve nějakému Hamerlovi a od roku 1906 zdejšímu příslušníku Vincencovi Janešovi. Matka Janešova byla ze zdejšího mlýna a provdala se do Písku za řezníka Janeše. S ním se kolem roku 1870 přistěhovala do Hrejkovic a žili zde v nájmu. Roku 1920 hostinec řezník Vincenc Janeš od Řeháka koupil. Roku 1935 zvýšil hostinský Vincenc Janeš sál snížením podlahy a upravil hostinské místnosti a bylo mu okresním úřadem povoleno pořádati zábavy dříve po nedostatečnou výšku sálu zastavené.

Roku 1949 odhlásil Vincenc Janeš hostinskou živnost. V obci zůstává hostinec horní č.p. 47. V roce 1970 Vincenc Janeš hostinec prodává Karlu Janešovi z č.p. 40 (stará škola), ten hospodu bourá a začíná stavět nové obytné stavení, do kterého se roku 1970 nastěhoval.